ZOO Chleby

chlebyTuto ZOO mám prakticky za rohem, ale k její návštěvě i přesto, e majitele a provozovatele pana Fraňka znám osobně, jsem navštívil teprve letos – 2011. Jedná se o malou ZOO na Nymbursku, která mě a to říkám ta jak to je moc neoslovila. Jsem asi moc zhýčkaný, ale myslím,že za tak drahé vstupné tady toho moc k vidění není, ovšem za návštěvu a srovnán vám výlet opravdu stojí.

Sami si udělejte svůj obrázek a budeme rádi pokud nám o návštěvě této ZOO napíšete.
Vzniku zoologické zahrady předcházel běžný klukovský sen mít vlastní ZOO. V té době socialismu však nemohl každý vždy studovat, co zrovna chtěl. Proto se ze zaníceného přírodovědce René Fraňka stal stavební inženýr. Aby posunul svůj velký klukovský sen blíže realitě, přihlásil se při zaměstnání na mimořádné studium přírodovědy na UK.
Již tenkrát choval velké množství zvířat. Druhová skladba a počet se rychle vymykal domácímu chovatelství. Exotičtí ptáci (amazoňani rudoocasí, ary hyacintoví, indičtí dvojzoborožci, tukani pestří apod.) přitahovaly zájem veřejnosti. Lidé začali rodinnou zahradu v Úvalech u Prahy navštěvovat a tak brzy přestal tento malý prostor vyhovovat.
Začalo hledání nového vhodného místa – dále od Prahy, kde by postupně mohla vzniknout plnohodnotná malá ZOO.
V roce 1992 byla vybrána fara v obci Chleby (u Nymburka). Fara byla po dlouhá léta neobydlená a nepoužívaná, tudíž zničená a zpustošená. Zahrada byla zarostlá hustým křovím. Z vlastních prostředků a za pomoci přátel bylo usilovnou prací vše uvedeno do stavu, kdy mohlo začít budování vlastní ZOO.
V roce 1997 byla založena obecně prospěšná společnost ZOO Chleby. K vidění byla kolekce bažantů (např. bažant ohnivý, argus okatý, satyři), dravci, zoborožci nosorožčí atd. Již od samého počátku je kolekce fauny doplňována i četnými exotickými rostlinami.
V prvních letech rostlo vše především díky nadšení, píli a odříkání ředitele ZOO ing. Fraňka. Výhradně z vlastních finančních prostředků a vlastní prací. Materiál na expozice byl povětšinou nakoupen na šrotišti, z levných přebytků staveb (často použitý) nebo byl někým darován.
ZOO si rychle oblíbili návštěvníci z širokého okolí. Přicházelo jich okolo 10000 ročně.
Prvním zlomovým byl v ZOO rok 2004. ZOO Chleby byla přijata za řádného člena EARAZA (Euroasijská regionální asociace zoologických zahrad) a po usilovných přípravách získala též licenci MŽP. Tím se stala první oficiální porevoluční ZOO v ČR a tedy i první oficiálně uznanou nestátní zoologickou zahradou. Od tohoto roku se vše začíná odehrávat mnohem profesionálněji a s větším zaměřením na návštěvníky a jejich komfort. Objevují se první sponzoři, častější jsou bezplatné brigády dobrovolníků i pomoc firem. V rámci Work Campu do zoologické zahrady přijíždí zdarma pracovat lidé z celého světa – z mnoha zemí Evropy, z USA, ale i z Japonska. ZOO se stále častěji objevuje v tisku a v televizi. Zvyšuje se počet zvířat i návštěvníků. Ročně jich přichází více než 15000.
Další zlom nastává záhy – v letech 2006 a 2007. Vzniká dětská kontaktní ZOO (ovce, kozy, buvol, lamy…). Pro návštěvníky je otevřena pokladna a obchod se suvenýry a občerstvením. Rozšiřuje se a zkvalitňuje venkovní posezení a komunikace.
Díky zájmu veřejnosti byl původní záměr stavby jednoduché ubikace pro primáty přehodnocen a pojat mnohem velkoryseji. A tak byl k desátému výročí založení ZOO (2007) otevřen unikátní pavilon opic, jehož předlohou se stal světově proslulý kambodžský chrám Angkor Wat. „Česká Kambodža“ i giboni žlutolící se brzy stali oblíbenou a vyhledávanou atrakcí. Počet návštěvníků se za jediný rok zvýšil z patnácti na více než 35 tisíc!
ZOO Chleby se rozkládá na ploše pouhých 0,8 ha a tak si neklade cíle chovat stovky druhů zvířat nebo chovat velká zvířata. Nemá ambice velkých gigantických ZOO. Se snaží jít vlastní cestou, připravit návštěvníkům co největší zážitek – dětem i dospělým umožnit kontakt se zvířaty a vzdělávat je formou infocedulí a odborných přednášek. Našim cílem je zprostředkovat návštěvníkům prožití nezapomenutelných pohodových chvil v ZOO. Na rozdíl od velkých ZOO se snažíme o těsnější přístup a přátelštější atmosféru, které napomáhají i četná krotká zvířata. Děti si mohou vedle domácích druhů pohladit i antilopu, dikobraza nebo se vyfotit s mluvícím papouškem ara.
V zoologické zahradě je k vidění okolo 50 druhů zvířat ze všech kontinentů světa (vyjma Antarktidy). K nejoblíbenějším patří lemur vari, ocelot velký nebo klokan rudý, ale skutečnými miláčky jsou giboni žlutolící. ZOO Chleby je členem EARAZA a WPA (Světová bažantí asociace). Má za sebou již i úspěchy světového významu, jako je opakovaný odchov zoborožce nosorožčího nebo vůbec první odchov tetřívka kavkazského na světě. Zoologická část je doplněna významnými botanickými sbírkami. Roste tu spousta exotických stromů a keřů. Návštěvníci obdivují především 10 druhů bambusů.
Další významnou činností ZOO Chleby je snaha přispět k pomoci handicapovaným lidem. Tito lidé mají vstup zdarma a jsou pro ně připravovány zvláštní přednášky. ZOO se snaží zaměstnávat především postižené lidi, kteří by jinak nenašli uplatnění. Mnozí z nich tak u nás najdou nový smysl života.

převato ze stránek ZOO Chleby