Archives for ZOO v ČR category

Výlet do Zoo Ostrava

Jestliže bydlíte ne Moravě, nebo ve Slezsku a již nevíte, kam se se svou rodinou podívat, výlet do Zoo Ostrava bude ideální volbou pro trávení letního dne. Tuto Zoo můžete navštívit samozřejmě kterýkoliv jiný měsíc v celém roce. Otvírací doba je po dobu celého roku stejná, liší se pouze doba zavírací. V letních měsících je možná i návštěva zoologického areálu po zavírací době a to od osmé hodiny večerní. Tato večerní prohlídka je umožněna jen omezenému počtu návštěvníků, proto je nutné udělat si rezervaci. Pohyb po zoologické zahradě je v době prohlídky možný pouze s průvodcem. Večerní prohlídka nabízí lidem poznat chování zvířat v noci, protože se mnohdy liší od jejich chování za bílého dne. Některé kočkovité šelmy, stejně jako dikobrazi a sovy, jsou mnohem aktivnější večer. Tato prohlídka trvá bezmála 3 hodiny a probíhá každou prázdninovou sobotu.
V ostravské Zoo můžete najít všelijaká zvířata. Mezi ta nejvyhledávanější patří rozhodně sloni. Pavilon slonů, který byl otevřen v roce 2004, obývá skupinka pěti slonů indických, která se skládá ze tří samic, jednoho samce a jednoho slůněte, které se zde narodilo v roce 2011. Sloni mají nejenom nový pavilon, ale také i krásný venkovní výběh. Dalšími nejvyhledávanějšími zvířaty jsou zvířata africká. Pod tímto názvem v ostravské zoo najdete žirafy, zebry, pštrosi dvouprsté, antilopu losí, která je označována jako antilopa nesprávně, neboť je to tur, tudíž je příbuzná spíše buvolům nebo skotu, marabu afrického, což je velmi vzdálený příbuzný čápa, a zoborožce kaférského. Pavilon a výběh afrických zvířat je poblíž místa, které je určeno pro chov velbloudů dvouhrbých.
Zoologická zahrada v Ostravě nabízí svým návštěvníkům velké množství zážitků a poznání také prostřednictvím komentovaného krmení zvířat, které se každý den koná ve stejnou dopolední či polední hodinu. Je zde také možnost zaplatit si vláček, který vás proveze celou zahradou. Zoo Ostrava vám nabízí jedinečnou možnost poznat zvířata, která žijí v naprosto jiných přírodních podmínkách, než jaké nabízí naše republika, a která jsou mnohdy velmi ohroženými druhy.

ZOO Chleby

chlebyTuto ZOO mám prakticky za rohem, ale k její návštěvě i přesto, e majitele a provozovatele pana Fraňka znám osobně, jsem navštívil teprve letos – 2011. Jedná se o malou ZOO na Nymbursku, která mě a to říkám ta jak to je moc neoslovila. Jsem asi moc zhýčkaný, ale myslím,že za tak drahé vstupné tady toho moc k vidění není, ovšem za návštěvu a srovnán vám výlet opravdu stojí.

Sami si udělejte svůj obrázek a budeme rádi pokud nám o návštěvě této ZOO napíšete.
Vzniku zoologické zahrady předcházel běžný klukovský sen mít vlastní ZOO. V té době socialismu však nemohl každý vždy studovat, co zrovna chtěl. Proto se ze zaníceného přírodovědce René Fraňka stal stavební inženýr. Aby posunul svůj velký klukovský sen blíže realitě, přihlásil se při zaměstnání na mimořádné studium přírodovědy na UK.
Již tenkrát choval velké množství zvířat. Druhová skladba a počet se rychle vymykal domácímu chovatelství. Exotičtí ptáci (amazoňani rudoocasí, ary hyacintoví, indičtí dvojzoborožci, tukani pestří apod.) přitahovaly zájem veřejnosti. Lidé začali rodinnou zahradu v Úvalech u Prahy navštěvovat a tak brzy přestal tento malý prostor vyhovovat.
Začalo hledání nového vhodného místa – dále od Prahy, kde by postupně mohla vzniknout plnohodnotná malá ZOO.
V roce 1992 byla vybrána fara v obci Chleby (u Nymburka). Fara byla po dlouhá léta neobydlená a nepoužívaná, tudíž zničená a zpustošená. Zahrada byla zarostlá hustým křovím. Z vlastních prostředků a za pomoci přátel bylo usilovnou prací vše uvedeno do stavu, kdy mohlo začít budování vlastní ZOO.
V roce 1997 byla založena obecně prospěšná společnost ZOO Chleby. K vidění byla kolekce bažantů (např. bažant ohnivý, argus okatý, satyři), dravci, zoborožci nosorožčí atd. Již od samého počátku je kolekce fauny doplňována i četnými exotickými rostlinami.
V prvních letech rostlo vše především díky nadšení, píli a odříkání ředitele ZOO ing. Fraňka. Výhradně z vlastních finančních prostředků a vlastní prací. Materiál na expozice byl povětšinou nakoupen na šrotišti, z levných přebytků staveb (často použitý) nebo byl někým darován.
ZOO si rychle oblíbili návštěvníci z širokého okolí. Přicházelo jich okolo 10000 ročně.
Prvním zlomovým byl v ZOO rok 2004. ZOO Chleby byla přijata za řádného člena EARAZA (Euroasijská regionální asociace zoologických zahrad) a po usilovných přípravách získala též licenci MŽP. Tím se stala první oficiální porevoluční ZOO v ČR a tedy i první oficiálně uznanou nestátní zoologickou zahradou. Od tohoto roku se vše začíná odehrávat mnohem profesionálněji a s větším zaměřením na návštěvníky a jejich komfort. Objevují se první sponzoři, častější jsou bezplatné brigády dobrovolníků i pomoc firem. V rámci Work Campu do zoologické zahrady přijíždí zdarma pracovat lidé z celého světa – z mnoha zemí Evropy, z USA, ale i z Japonska. ZOO se stále častěji objevuje v tisku a v televizi. Zvyšuje se počet zvířat i návštěvníků. Ročně jich přichází více než 15000.
Další zlom nastává záhy – v letech 2006 a 2007. Vzniká dětská kontaktní ZOO (ovce, kozy, buvol, lamy…). Pro návštěvníky je otevřena pokladna a obchod se suvenýry a občerstvením. Rozšiřuje se a zkvalitňuje venkovní posezení a komunikace.
Díky zájmu veřejnosti byl původní záměr stavby jednoduché ubikace pro primáty přehodnocen a pojat mnohem velkoryseji. A tak byl k desátému výročí založení ZOO (2007) otevřen unikátní pavilon opic, jehož předlohou se stal světově proslulý kambodžský chrám Angkor Wat. „Česká Kambodža“ i giboni žlutolící se brzy stali oblíbenou a vyhledávanou atrakcí. Počet návštěvníků se za jediný rok zvýšil z patnácti na více než 35 tisíc!
ZOO Chleby se rozkládá na ploše pouhých 0,8 ha a tak si neklade cíle chovat stovky druhů zvířat nebo chovat velká zvířata. Nemá ambice velkých gigantických ZOO. Se snaží jít vlastní cestou, připravit návštěvníkům co největší zážitek – dětem i dospělým umožnit kontakt se zvířaty a vzdělávat je formou infocedulí a odborných přednášek. Našim cílem je zprostředkovat návštěvníkům prožití nezapomenutelných pohodových chvil v ZOO. Na rozdíl od velkých ZOO se snažíme o těsnější přístup a přátelštější atmosféru, které napomáhají i četná krotká zvířata. Děti si mohou vedle domácích druhů pohladit i antilopu, dikobraza nebo se vyfotit s mluvícím papouškem ara.
V zoologické zahradě je k vidění okolo 50 druhů zvířat ze všech kontinentů světa (vyjma Antarktidy). K nejoblíbenějším patří lemur vari, ocelot velký nebo klokan rudý, ale skutečnými miláčky jsou giboni žlutolící. ZOO Chleby je členem EARAZA a WPA (Světová bažantí asociace). Má za sebou již i úspěchy světového významu, jako je opakovaný odchov zoborožce nosorožčího nebo vůbec první odchov tetřívka kavkazského na světě. Zoologická část je doplněna významnými botanickými sbírkami. Roste tu spousta exotických stromů a keřů. Návštěvníci obdivují především 10 druhů bambusů.
Další významnou činností ZOO Chleby je snaha přispět k pomoci handicapovaným lidem. Tito lidé mají vstup zdarma a jsou pro ně připravovány zvláštní přednášky. ZOO se snaží zaměstnávat především postižené lidi, kteří by jinak nenašli uplatnění. Mnozí z nich tak u nás najdou nový smysl života.

převato ze stránek ZOO Chleby

ZOO Liberec

logoKaždoročně navštívím několik ZOO u nás. Loni mě nejvíce  a to mile překvapila ZOO v Liberci. Naše nejstarší ZOO byla dlouhou dobu spíše statická a myslím, že i trošku chátrala. Ovšem poměrně rapidní obrat nastal pávě v loňském roce, kdy mnoho pavilonů se modernizovalo a ZOO byla upravena tak, aby sutečně poskytla rodinnou pohodu a relaxaci.

Liberecká ZOO jako vůbec nejstarší zahrada na území bývalého Československa vstoupila v roce 2009 do 90. roku své existence. Počátky zookoutku v libereckých Lidových sadech lze zaznamenat už v roce 1904, kdy zde ornitologický spolek vystavěl velkou veřejnou voliéru; ta se později rozrostla o další ptačinec a výběhy se srnčí zvěří. Z malého zvěřince převedeného v roce 1919 v první zoologickou zahradu pak během století vyrostlo sebevědomé a mezinárodně uznávané chovatelské zařízení, jímž prošly tisícovky nejrůznějších zvířat, stovky zaměstnanců a milióny návštěvníků. Svá nejslavnější období zahrada zažívala a zažívá především péčí čtyř významných ředitelů: otce-zakladatele Ericha Sluwy (1919-1945), Jiřího Badalce (1954-1982), Josefa Janečka (1982-2004) a Davida Nejedla (2004- ).

Počet chovaných zvířat (k 31. 12. 2010): 1517 (172 druhů)
Více než 500 zvířat je zařazeno v různých evropských záchovných programech EEP (Evropský záchovný program), ESB (Evropská plemenná kniha) a RDB (Červená kniha ohrožených zvířat IUCN). Tyto národní programy se snaží chránit druhy zvířat, ohrožených vyhubením. Stejnému cíli slouží i úmluva CITES o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy zvířat.